Про нас

Аватар пользователя Марина Котеленець

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська Ліга Авторів» була створена на Установчої Конференції 28 квітня 2010 року, де було затверджено Статут Ліги, обрані члени Ради Авторів і Ревізійної комісії Ліги.
 
   Всеукраїнська Ліга Авторів є всеукраїнською громадською організацією колективного управління в сфері авторського права на території України. Здійснює управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав, об'єднує фізичні особи або їх представників: авторів оригінальних і (або) похідних творів, виконавців, виробників фонограм (відеограм), результати творчої діяльності яких представлені в будь-якій формі, в тому числі і мультимедійної. Ліга створена на основі добровільності, законності, гласності, спільності інтересів і рівності прав її учасників.
 
   Всеукраїнська Ліга Авторів здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про об'єднання громадян", Закону України "Про авторське право і суміжні права", інших нормативно-правових актів, спрямованих на охорону і захист майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти авторського права і суміжних прав. Ліга не передбачає отримання прибутку від своєї діяльності. Ліга є неприбутковою, некомерційною, саморегульованою організацією.
 
   Всеукраїнська Ліга Авторів має статус юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має право від свого імені укладати договори, контракти, має майнові права. Згідно із законодавством України Ліга може виступати позивачем, відповідачем і третьою особою в адміністративному суді, господарському суді України та ін.
 
   Всеукраїнська Ліга Авторів має право представляти і захищати права та інтереси своїх членів, а також захищати і представляти права іноземних авторів, які передали їй в управління свої авторські права на територію України, у відносинах з органами влади, іншими установами, підприємствами та організаціями в межах наданих їй повноважень.
 
   Всеукраїнська Ліга Авторів в сфері ідеології та політики авторського права ставить своїм завданням виходити з ініціативами щодо формування законодавства України, яке відповідало б реаліям сьогоднішнього дня і враховувало інтереси всіх зацікавлених сторін: авторів / правовласників, споживачів і держави.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: