Международные НПА

Аватар пользователя Марина Котеленець
 1. Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі (Страсбург, 5 липня 2002 року);
 2. Всеобщая Декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. Принята на 31 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 2 ноября 2001г. (рос.)
 3. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький Акт від 24 липня 1971 року змінений 2 жовтня 1979 року);
 4. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року (Женева);
 5. Витяг з Бернської і Женевської конвенцій;
 6. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Рим26 жовтня 1961 року);
 7. Європейська Угода про захист телерадіомовлення (Страсбург, 22.06.1960 р.);
 8. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року
 9. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року
 10. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) (укр/рос);
 11. Директива 2004/48/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року Про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності;
 12. Директива Европейского Парламента и Совета  (2001/29/СЕ) от 22-го мая 2001 г., по унификации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в обществе информации (рос.);
 13. Директива 2000/31/ЕС Европейского Парламента и Совета от 8 Июня 2000 года по определенным правовым аспектам сферы информационных услуг, в частности, электронной коммерции на Рынке Интернет («Директива по электронной коммерции») (рос.);
 14. Директива Совета Европейского Сообщества от 27 сентября 1993 г. о согласовании ряда правил, касающихся охраны авторского права и смежных прав в сфере спутникового вещания и кабельной ретрансляции (93/83/EЭC);
 15. Директива Ради 92/100/ЄЕС “Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов’язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності” від 19 листопада 1992 року;
 16. Коллективное управление авторским правом и смежными правами (ВОИС) (рос.)
 17. Висновок N 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи (Страсбург, 26 вересня 1995 року);

Источник: ВГО АВТОР

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: