Операция "Ликвидация"

Аватар пользователя Н.Сосновский

Голові Державної службі
Інтелектуальної власності України
Ковіні М.В.

Шановний Микола Вікторович.

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська Ліга Авторів», що відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон) та на підставі Свідоцтва № 17/2010 від 24.12.2010 р. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, здійснює колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав та має статус неприбуткової організації, звертається до Вас з наступним.

18 вересня 2012 р. Державна служба інтелектуальної власності (надалі ДСІВ) видала наказ № 579-Н «Щодо підготовчого етапу ліквідації ДП «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі ДП  УААСП).

На сьогодні, ДП «УААСП» продовжує залишатися організацією колективного управління в сфері авторського права в Україні та здійснює управління майновими правами авторського та суміжних прав та має міжнародне визнання і є членом Міжнародної конфедерації авторських та композиторських товариств (CISAC), що об'єднує 222 авторсько-правових товариств у 118 країнах світу. На скільки нам відомо, в рамках співпраці з членами CISAC ДП УААСП укладені двосторонні договори з організаціями колективного управління з близько 100 іноземних держав (США, Великобританії, Німеччини, Франції, Росії, Італії, Іспанії та ін.) про взаємне представництво інтересів по забезпеченню охорони майнових прав авторів та їх правонаступників. На сьогодні ДП УААСП представляє інтереси понад 6 тисяч українських авторів, а також інтереси більш ніж 2,5 мільйонів іноземних авторів, правами яких на території України управляє ДП УААСП на підставі договорів з відповідними іноземними авторсько-правовими організаціями.

Між тим, 27 вересня 2012 року у приміщенні ДП УААСП відбулися збори Ради авторів – членів ДП УААСП, на яких, за присутності представників ДСІВ України, відбувалась незаконна агітація авторів до підписання авторських договорів з приватною організацією ОКУАСП, з мотивацією того, що після майбутньої ліквідації ДП УААСП, ОКУАСП буде його правонаступником (окрім цього, такі дії представників ДСІВ можливо розцінювати як використання адмінресурсу, що ставить в нерівні умови конкуренції інші ОКУ на території України). Згідно зі ст. 104 ЦКУ і ст. 59 ГКУ, юридична особа припиняє своє існування шляхом ліквідації чи реорганізації, тому, при ліквідації діяльність припиняється без правонаступництва, тобто без переходу прав та зобов’язань юридичної особи, що ліквідується, до інших осіб. Отже, при ліквідації юридичної особи її права та обов’язки припиняються.

Натомість, неправдиві повідомлення про правонаступництво, в даному випадку, впливають на рішення автора, щодо обрання організації для  подальшої передачі повноважень на управління його правами. І взагалі, яким чином чиновники ДСІВ (під керівництвом Янова О.В.) мріють передати права приватних осіб (авторів) іншій організації?

Водночас, активізували свою діяльність  дві організації: приватна організація «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами» (далі – ОКУАСП), що зареєстрована у якості організації колективного управління у Державній службі інтелектуальної власності України (Свідоцтво про облік організації колективного управління від 24 січня 2011 р. № 18/2011) та приватна організація «Українська ліга авторських і суміжних прав» (далі - УЛАСП), що зареєстрована у якості організації колективного управління у Державному департаменті інтелектуальної власності України (Свідоцтво про облік організації колективного управління від 24.01.2011 року № 19/2011), засновниками яких, крім інших, є комерційні структури та офшорні компанії, які взагалі не мають відношення до авторів та авторського права.

Обидві організації мають статус неприбутковості, але відповідно до укладеного в червні 2012 р. договору «Про надання послуг» між ДП УААСП та УЛАСП, «…ПО УЛАСП зобов’язується за завданням ДП УААСП надати послуги щодо вчинення дій, спрямованих на захист майнових авторських прав, колективне управління щодо яких здійснює ДП УААСП, в обсязі і на умовах, встановлених цим Договором, а ДП УААСП зобов’язується оплачувати ПО УЛАСП зазначені послуги в порядку і на умовах, визначених п.5.3. даного Договору». Надання послуг є комерційною діяльністю, що прямо суперечить статусу організації колективного управління, статусу неприбутковості та є грубим порушенням діючого законодавства України.

Окрім  цього, на підставі наказу ДСІВ № 579-Н, починаючи з вересня 2012 року, ДП УААСП відмовляється укладати договори з авторами та користувачами авторського права  (дозволяється продовжувати підписувати договори лише з телеканалами, радіостанціями та кінотеатрами), при цьому всім авторам, бажаючим підписати договір з ДП УААСП,  наполегливо пропонується передати в управління свої майнові права лише ОКУАСП.

Викликає не аби який подив і сама назва наказу ДСІВ № 579-Н «Щодо підготовчого етапу ліквідації ДП «Українське агентство з авторських та суміжних прав», адже загальний порядок ліквідації юридичної особи встановлюють Цивільний та Господарський кодекси України (ст.111 ЦК та ст. 60 ГК). У разі прийняття власником (у даному випадку це має бути МОН, адже воно є засновником ДП УААСП) рішення про ліквідацію юридичної особи, вони зобов’язані негайно письмово повідомити про своє рішення орган, що здійснює державну реєстрацію. Отримавши таке повідомлення, орган державної реєстрації вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запис про рішення щодо припинення юридичної особи. Така вимога направлена на захист прав кредиторів, які вже на початковій стадії зможуть знати про наміри юридичної особи, яка припиняє свою діяльність, оскільки дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців є відкритими для загального ознайомлення.

Отже, після прийняття відповідними органами (власник, уповноважений орган або суд) рішення про ліквідацію, що є правовою підставою ліквідації, для позбавлення статусу юридичної особи необхідно здійснити перші необхідні заходи, які є етапами ліквідаційного процесу:

1. Утворення органом (особою), який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, ліквідаційної комісії. Слід зазначити, що на сьогодні є вимога погоджувати з органом державної реєстрації призначення комісії з ліквідації юридичної особи (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо).

2. Встановлення порядку і строків ліквідації юридичної особи. Їх встановлює орган, що прийняв рішення про ліквідацію (власник, уповноважений орган або суд). Встановлюється також строк для задоволення претензій кредиторів. Але він за законом не може бути меншим двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

3. Виконання ліквідаційною комісією своїх обов’язків: повідомлення про ліквідацію юридичної особи в пресі (за місцезнаходженням), про порядок і строки ліквідації; вжиття необхідних заходів для стягнення дебіторської заборгованості, виявлення кредиторів та претензій останніх. У разі, якщо відомі кредитори, то ліквідаційна комісія повідомляє їх про ліквідацію письмово. Робота ліквідаційної комісії починається з опублікування оголошення у спеціальному друкованому засобі масової інформації спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації про ліквідацію юридичної особи, в якому зазначаються порядок і строки подання кредиторами претензій.

Логічно, виникає чергове запитання: якими законодавчими актами регулювалися дії  керівництва ДСІВ на створення та підписання наказу № 579-Н, та чи мають вони право трактувати закони на свій розсуд? Звичайно є один цікавий документ, на який посилається ДСІВ при створенні цього наказу - це лист ДП УААСП № 5003 від 17.09.12 ( контрольованого ними як засновниками), який також заслуговує на увагу.

Також, хочемо зазначити про те, що 24 жовтня 2012 року в приміщені Державної служби інтелектуальної власності була спроба провести засідання Консультативної ради «Великих форм» ДП «УААСП». Організатором засідання, на прохання керівництва ДП УААСП, виступила ДСІВ. Серед присутніх були директор ДП УААСП Шатило О.О., його заступник Рогожіна С.М., перший заступник голови ДСІВ Янов О.В., начальник відділу авторського права та суміжних прав Гуменюк О.А.

На засіданні планувалося ознайомити членів Консультативної ради з діяльністю організацій колективного управління (далі – ОКУ) для обрання єдиної організації, якій авторами, після майбутньої  ліквідації ДП УААСП, будуть передані права в колективне управління. Як відомо, сьогодні в Україні існує 15 ОКУ, серед яких декілька займаються «великими формами», тобто театрами. Але чиновниками ДСІВ, та  керівництвом ДП УААСП  членам «Консультативної ради» для ознайомлення були представлені документи лише однієї організації – приватної організації «ОКУАСП». Виникає питання – чому ДСІВ не оголосив офіційний конкурс серед всіх бажаючих ОКУ України? Чому Консультативній Раді була представлена саме ця організація, серед засновників якої є комерційні структури, які, в своїй більшості, взагалі не мають відношення до авторів та авторського права?

Відповідь може бути одна – чиновники ДП УААСП та ДСІВ відверто лобіюють інтереси приватної організації ОКУАСП, використовуючи для цього адмінресурс, а це, в свою чергу, є елементом корупційних дій.
Представниками ПО ОКУАСП та заступником директора ДП УААСП Рогожіна С.М. всім користувачам авторського права та авторам роздається агітаційний пакет документів з інформацією про умови співпраці з ПО ОКУАСП.

Ознайомившись з цією інформацією хочемо звернути Вашу увагу на наступні факти які вводять в оману як користувачів так і авторів:

В незавіреній копії Статуту ПО ОКУАСП відсутня інформація про засновників організації, що є дуже важливою інформацією, оскільки такий важливий орган цієї організації та ще й з не аби якими повноваженнями як Наглядова Рада, відповідно до цього Статуту,  має складатися виключно з Засновників.
Цікавим з цього пакету документів є «Юридичний аналіз умов співпраці з ДП УААСП і ПО ОКУАСП» наданий ТОВ «Юридична Агенція «МІК» в якому зазначається:

* ДП УААСП має право в односторонньому порядку збільшити розмір комісійних відрахувань п.2 (це є відвертою неправдою, оскільки ДП УААСП зобов’язане погоджувати збільшення розміру комісійної винагороди з ДСІВ, обґрунтувавши таку необхідність, і лише після підписання нових договорів з авторами, такі зміни набувають чинності (саме так відбувалося в 2002 році, коли збільшувався % відрахувань з 15 до 20).
  * В п.6 зазначеного документу стверджується, що «приватна організація - це одна з форм громадських організацій, членом якої на відміну від звичної громадської організації можуть бути юридичні особи, але відповідно до  Закону України «Про об'єднання громадян»:
- об'єднанням  громадян є «добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для  спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод» (ст. 1);
- громадською організацією є «об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів» (ст. 3);
- засновниками громадських організацій  можуть  бути  «громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років» (ст. 11);
- рішення про заснування об'єднань громадян приймаються установчим з'їздом (конференцією) або загальними зборами. (ст. 11).
Тобто, ніде в зазначеному нормативному акті не передбачається  можливість участі в громадській організації юридичних осіб. Тому, заяви про те, що приватна організація – це одна з форм громадської організації, є, на наш погляд, відвертою спробою ввести в оману авторів та користувачів.
* В п.5 рекомендується утворити окремі Ради (Раду Авторів та Видавників музичних творів та Раду Авторів Драматичних творів), але, при цьому  не згадується, що відповідно до Статуту, Голова Ради має право на винагороду за виконання своїх повноважень ( тому виникає логічне запитання - навіщо збільшувати витратну частину бюджету організації на роздутий список високооплачуваних керівників?).
Взагалі, зазначений документ викликає здивування та переконання в некомпетентності спеціалістів ТОВ «Юридична Агенція «МІК».  Тому виникає чергове запитання: «скільки коштує такий безглуздий аналіз?», особливо беручи до уваги той факт, що аналіз проводила приватна організація без досвіду роботи в сфері авторського права, але своєю історією існування пов’язана з ім’ям О.В.Янова. А від так виникає відчуття того, що це - взагалі «замовлений» документ, який повинен ввести в оману всіх, як нібито висновки незалежної юридичної фірми про законність та переваги саме таких дій з боку ДП УААСП та ПО ОКУАСП.

Окрім всього зазначеного, відповідно до інформації, наведеної на сайті ОКУАСП (http://okuasp.org), «Особи, що зареєстровані в ОКУАСПі у якості авторів чи правовласників автоматично реєструються через ОКУАСП також і в ДП «Українське агентство авторських та суміжних прав» (УААСП)». Цікаво, на якій підставі? Який нормативно-правовий акт регулює автоматичну передачу прав в управління декільком ОКУ одночасно, навіть без інформування про це самого правовласника?

Повертаючись до діяльності ДП УААСП хочемо зазначити про наступне: діючим складом керівництва ДП УААСП Шатило О.О. та Рогожена С.М., починаючи з червня 2012 року почалося масове звільнення працівників які не один рік пропрацювали на цьому підприємстві, мали суттєвий досвід практичної роботи у сфері авторського права (не зважаючи на той факт, що підготовкою спеціалістів в цій сфері (окрім юристів) не займається жоден навчальний заклад України). Звільнення відбувалося не «за скороченням штату» - людям наполегливо пропонувалося і пропонується «звільнитися за власним бажанням» або, в кращому випадку, щоб запобігти масовим скаргам, «за згодою сторін». При цьому, в цей самий період, на керівні та інші вивільнені посади праце влаштовано людей, які до цього не працювали у сфері управління авторськими правами, не мають відповідного практичного досвіду і є не надто компетентними в питаннях авторського права. Решта працівників, залякані свавіллям керівництва, чекають наступних звільнень та не можуть належним чином виконувати свої посадові обов’язки.

На сьогоднішній день активно продовжується протиправна робота по перекачуванню з ДП УААСП  всієї наявної інформації до ПО ОКУАСП ( для цього в офісі УААСП постійно перебувають представники ПО ОКУАСП, яким без будь-яких перешкод надаються всі документи та будь-яка інформація), навіть виплата авторської винагороди авторам ОКУАСП проводиться  в офісі ДП УААСП.
На сторінках українських газет та інтернетвидань опубліковано досить багато статей про кричущі факти зловживання в сфері авторського права, інтерв’ю з авторами, обуреними діями керівництва ДП УААСП та певних посадових осіб ДСІВ, але останні, впевнившись в своїй безкарності, продовжують втілювати заплановане.

Наша організація вже неодноразово зверталася з аналогічними листами до Мінкульту, Міністерства освіти та науки, молоді та спорту, а також із запитами  до попереднього керівництва ДСІВ по ряду зазначених фактів, але адекватної реакції не було, а відповіді, в своїй більшості, були формальними. Саме тому, враховуючи викладене, просимо Вас вжити заходів щодо припинення зловживань з боку керівництва ДП УААСП, ПО ОКУАСП, ПО УЛАСП та дати належну правову оцінку діям посадових осіб ДСІВ та інших зазначених організацій в межах Ваших повноважень.

З повагою, директор ВГО «Всеукраїнська Ліга Авторів» М.О.Сосновський.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 

Вопросы к Анатолию Крыму

Фев
10

В конце декабря в газете «Зеркало недели» вышла статья Анатолия Крыма «Авторское право в Украине: нарушение без наказания». Вопросы, поднятые в статье, важны и злободневны. Однако,   кто, когда и для чего их подымает - наталкивает на мысль, что делается это не для решения  названных проблем, а для чего-то другого. Попробуем разобраться для чего.