Постановления КМУ

Аватар пользователя Марина Котеленець
  1. Постанова КМУ вiд 03.11.2010 № 996. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики;
  2. Мінфін України;  Наказ вiд 22.11.2004  № 732. Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів;
  3. Постанова КВУ вiд 27.06.2003 № 992. Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах;
  4. Постанова КМУ вiд 18.01.2003 № 71. Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань;
  5. Постанова КМУ вiд 18.01.2003 № 72. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав;
  6. Постанова КМУ вiд 29.04.2002  № 600. Про затвердження Порядку обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання чинності Законом України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”;
  7. Постанова КМУ вiд 17.05.2002 № 674. Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності;
  8. Постанова КМУ вiд 27.12.2001  № 1756. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір;
  9. Постанова КМУ вiд 26.09.2001  № 1252. Про затвердження Тимчасового положення про мінімальні ставки гонорару та авторської винагороди за фільми, що створюються за державним замовленням на кіностудіях України;
  10. Постанова КМУ вiд 13.10.2000  № 1555. Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

Источник: ВГО АВТОР и Законодавство Украины

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: