Статут ВГО «Всеукраїнська Ліга Авторів»

Аватар пользователя ULA

СТАТТЯ 1

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська Ліга Авторів»  (далі - Ліга) є добровільним громадським об’єднанням, яке утворено на установчих зборах засновників – суб’єктів авторського права і діє в організаційної-правовій формі громадської організації, яка об'єднує правовласників оригінальних і (або) похідних творів (об’єктів авторського права), представлених у будь-якій формі, в тому числі і мультимедійній, діє на принципах неухильного дотримання інтересів правовласників, рівності, прозорості, підзвітності і ефективного управління.

1.2. Ліга зареєстрована в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про громадські об’єднання», у своїй діяльності керується Конституцією України, ЦКУ, Законом України "Про авторське право і суміжні права", Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» та іншими законами України, міжнародними нормативними актами, цим Статутом та внутрішніми документами.

1.3. Ліга є неприбутковою, недержавною та некомерційною громадською організацією, здійснює діяльність зі статусом юридичної особи, основною метою якої не є отримання прибутку (неприбуткова організація).

1.4. Ліга набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації. Ліга має самостійний баланс, від свого імені укладає правочини (договори, контракти, угоди), має майнові права, відповідно до законодавства України може виступати позивачем, відповідачем та третьою особою у суді, має право відкривати рахунки в установах банків для здійснення своїх статутних завдань.

1.5. Ліга здійснює свою діяльність у галузі науки, літератури і мистецтва та управляє на  колективній основі майновими правами правовласників на оригінальні та похідні твори науки літератури і мистецтва, а саме:

1.5.1. літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

1.5.2. виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів;

1.5.3. комп’ютерні програми;

1.5.4. бази даних;

1.5.5. драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів;

1.5.6. ілюстрації, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються  техніки та інших галузей;

1.5.7. сценічні обробки творів, зазначених у п.п. 1.5.1. п. 1.5. ст. 1 Статуту, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

1.5.8. збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;

1.5.9. тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів.

Далі по тексту, для цілей цього Статуту, Творами є об’єкти авторського права, визначені п.п. 1.5.1. – 1.5.9. п. 1.5. ст. 1 Статуту.