Законодательство

Раздел Кратко Перейти

Законы


Закон України “Про об’єднання громадян”;

Закон України “Основи законодавства України про культуру”;

Закон України “Про авторське право і суміжні права” (з ремарками).
Источник: Законодавство Украины

Читать полностью

Постановления КМУ


Постанова КМУ вiд 03.11.2010 № 996. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики;

Мінфін України;  Наказ вiд 22.11.2004  № 732. Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів;

Постанова КВУ вiд 27.06.2003 № 992. Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах;

Читать полностью

Нормы для ОКУ


Наказ МОН України №311 від 21.05.2003 “Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю“;

Наказ МОН України № 1175 від22.12.2008. “Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, і Змін до Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю“;

Читать полностью

Международные НПА


Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі (Страсбург, 5 липня 2002 року);

Всеобщая Декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. Принята на 31 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 2 ноября 2001г. (рос.)

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький Акт від 24 липня 1971 року змінений 2 жовтня 1979 року);

Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року (Женева);

Читать полностью

Подписка на Законодательство