Управління майновими правами

Аватар пользователя Лига Авторов

Початковою ціллю захисту авторського права було заохочення творчості та винахідництва авторів (правовласників), що в свою чергу позитивно позначилося на економіці держави. Саме з цієї причини в основі концепції авторського права стоять два елементи: захист авторського права та захист суспільних інтересів. Складність полягає в тому, що потрібно передбачити можливість для широкої аудиторії доступу до матеріалів, які захищені авторським правом, для одержання знань, розвитку культури, забезпечення загального добробуту і в той же час захистити інтереси авторів, стимулюючи їх до творчості. В основі такого підходу повинна домінувати концепція «сумлінного використання» захищених матеріалів.

Під поняттям «сумлінне використання», слід розуміти використання захищених матеріалів для досліджень, навчання, інших некомерційних цілей. Обмін інформацією між користувачами, теж можна віднести до поняття «сумлінне використання» так як він носить некомерційний характер і надає дослідникам, студентам і іншим користувачам, особливо з країн, з початковою економікою, потужний інструмент для участі у глобальному культурному та науковому обміні. Обмежувальний режим захисту авторських прав може викликати негативні наслідки для потенціалу таких країн. Одночасно розвиток цифрових технологій надає користувачам майже безмежні можливості для безконтрольного, а іноді недобросовісного використання об’єктів авторського права, прикриваючись поняттям «обмін інформацією», що завдає шкоди авторам та правовласникам. На сьогоднішній день, саме за рахунок розвитку цифрових технологій і використання мережі Інтернет в домашніх умовах, збільшується можливість приватного якісного копіювання об’єктів авторського права.

 Правове регулювання відносин, що виникають у зв'язку з широким використанням інформаційно-комунікаційного середовища та цифрових технологій для повсякденного життя - складне питання, яке охоплює практично всі сфери. В Україні сьогодні понад 9 мільйонів людей є користувачами мережі Інтернет, понад 15 мільйонів є користувачами мобільних пристроїв що можуть вільно передавати, приймати, копіювати та зберігати об’єкти авторського права (ОАП). І ці показники будуть зростати. В то же час, повного розуміння взаємодії між всіма сторонами взаємовідносин (правовласники, власники сервісу, кінцеві користувачі, держава) на сьогоднішній день не існує.

Найбільшою сучасною проблемою стали чисельні порушення авторських і суміжних прав у мережі Інтернет, зокрема, неправомірне розміщення на сайтах об’єктів авторського права та їх неконтрольований обмін  використанням р2р технологій. За даними представників Конгресу США, збитки завдані цій країні неправомірним використанням об’єктів авторського права за 2009 рік склали близько 25 мільярдів доларів. Питання розвитку інформаційно-комунікаційного середовища, як території, що має регулюватися правом, виникло нещодавно. Але швидкість, з якою відбувається розвиток комп'ютерних технологій свідчить, що це питання вже стало світовою проблемою. В Україні питання порушень авторського права та суміжних прав в інформаційно-комунікаційному середовищі ставляться періодично, але це носить специфічний характер. Специфіка полягає у тому, що основним збуджувачем цих питань є … бізнес інших держав, який захищає свої інтереси на ринку України, причому, спираючись тільки на закони, які діють на території … цих держав!?

Говорячи про забезпечення захисту авторських і суміжних прав, в інформаційно-комунікаційному середовищі (зокрема у мережі Інтернет), слід визначитися з основними питання, що потребують негайного вирішення:

  • створення умов та забезпечення контролю за використанням об’єктів авторського права в інформаційно-комунікаційному середовищі, збору, справедливого розподілу  та виплати авторської винагороди;
  • відсутність єдиних термінів для визначення інформаційно-комунікаційного середовища, об’єктів та суб’єктів що мають до цього відношення;
  • визначення виду використання, до якого відноситься розміщення об’єктів авторського права в інформаційно-комунікаційному середовищі;
  • визначення типу правопорушень;
  • визначення суб'єктів правопорушень.


Питань, на жаль, на сьогодні більше ніж відповідей. І всі вони свідчать  про те, що необхідні зміни і ці зміни, які в першу чергу стосуються правової системи повинні бути глибокими, оскільки авторське право в цифрову епоху має на увазі не тільки «право запобігати копіюванню», але й «право запобігати доступу» та «регулювання безконтрольного розповсюдження».
Може статися так, що виникне питання: чи потрібний захист авторського права взагалі і яким чином це забезпечити враховуючи інтереси всіх сторін. Необхідно зрозуміти, що односторонній підхід може загальмувати розвиток суспільства, а то і зруйнувати його взагалі.